Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /var/www/vhosts/armitafirm.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
اصلاح حساب چگونه می تواند به شما کمک کند؟ – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
اصلاح حساب چگونه می تواند به شما کمک کند؟

در هر واحد اقتصادی لازم است تا کلیه امور اقتصادی و نتایج عملیات به درستی نشان داده شود که شامل تمامی هزینه ها، درآمدها، بدهی ها است. بطور معمول آنچه که اکثر حسابداران  و خدمات مالی شرکت های مختلف با آن روبرو می شوند، رویدادهای مالی هستند که بر نتایج عملیات در هر دوره مالی تأثیر گذار هستند. از همین رو حسابداران در صدد هستند تا تأثیر این رویدادها را شناسایی و محاسبه نمایند. بدین ترتیب در پایان هر دوره مالی سعی می نمایند تا اصلاحات لازم در حساب ها را انجام دهند. طبق اصول خدمات حسابداری، می بایست حسابداران میان هزینه های هر دوره و درآمدهای دوره تطابق حاصل نمایند. بدین منظور در زمان محاسبه سود و زیان، کلیه درآمدها و هزینه های ثبت شده را حساب نموده و در صورتی که برخی از هزینه ها و درآمدها ثبت نشده باشند، ابتدا آنها را شناسایی و سپس در دفتر روزنامه و انتقال ثبت می نمایند و در نهایت به دفتر کل حساب ها انتقال می دهند که در اصطلاح این پروسه را ثبت های اصلاحی می نامند. معمولاً ثبت های اصلاحی در پایان هر دوره مالی و قبل از تهیه نمودن صورت های مالی انجام می پذیرد. ناگفته نماند در برخی موارد ممکن است لازم باشد تا مانده برخی از حساب ها را در طی دوره اصلاح نمود.

اصلاح حساب چگونه می تواند به شما کمک کند؟

انواع حساب های مالی

بطور کلی حساب ها در دفتر کل به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح زیر هستند

حساب های دائمی

این نوع از حساب ها به حساب هایی اطلاق می شود که مانده ها به دوره بعد انتقال داده می شود. حساب هایی همچون دارایی ها، بدهی ها و سرمایه از این نوع اند. قابل ذکر است به این دسته از حساب ها حساب های ترازنامه ای نیز گفته می شود.

حساب های موقتی

به آن دسته از حساب هایی که در پایان هر دوره مالی بسته می باید بسته شوند، حساب های موقتی می گویند. هزینه ها، برداشت و درآمد در هر دوره مالی در این دسته از حساب ها قرار می گیرند. نام دیگر حساب های موقتی، حساب های سود و زیانی است.

حساب های مختلط

حساب هایی که هم از نوع موقت و هم از نوع دائمی هستند، به حساب های مختلط موسوم اند. بطور مثال حساب های پیش پرداخت اجازه را در این نوع حساب ها دسته بندی می کنند.

اصلاح حساب چگونه انجام می پذیرد؟

بطور معمول اصلاح حساب در طول هر دوره مالی و در پایان هر دوره انجام می گیرد. به آن دسته از حساب هایی که در جهت شناسایی میزان سود و زیان واحدهای اقتصادی در طی دوره انجام می گیرد، اصلاح حساب در طی دوره و به آن دسته از حساب هایی که در پایان هر دوره انجام می گیرد، اصلاح حساب پایان دوره گفته می شود.

اصلاح حساب چگونه انجام می پذیرد؟

حسابداران بمنظور تعدیل و بروز رسانی مدارک حسابداری به اصلاح حساب در پایان دوره می پردازند. در جهت تحقق این هدف، تمامی معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر کل ثبت می گردند. توجه داشته باشید که حتی اگر تمامی معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر کل ثبت شده باشند، باز هم ممکن است حساب های ترازنامه ها یا همان حساب های دائمی با صورت های سود و زیان تطبیق داده نشوند و از همین رو لازم است تا اصلاح حساب صورت گیرد. از جمله ثبت های اصلاحی که در پایان هر دوره مالی انجام می گیرد موارد زیر هستند

  • اصلاح حساب پیش پرداخت ها و موجودی
  • اصلح نمودن هزینه هایی که تحقق نیافته اند
  • اصلاح نمودن بدهی هایی که در طول دوره جاری صورت گرفته و پیش دریافت های دوره جاری
  • اصلاح نمودن هزینه کارهایی که تحقق یافته اما پرداخت نشده اند مانند عوارض، بیمه و حقوق

اصلاح حساب چگونه انجام می پذیرد؟

تراز آزمایشی اصلاح شده

حسابداران واحدهای اقتصادی پس از اینکه ثبت های مالی را اصلاح نمودند، آنها را از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال می دهند. مانده حساب های دفتر کل را مشخص نموده و تراز آزمایشی تهیه می کنند. منظور از تراز آزمایشی صورت های مالی اصلاح شده ثبت های هر دوره مالی است . تراز آزمایشی انواع مختلفی دارند که برخی از آنها به شرح زیر هستند

تراز آزمایشی دو ستونه

تراز آزمایشی دوستونی یکی از ساده ترین ترازهای آزمایشی است که تمامی مانده حساب های دفتر کل در آن قرار می گیرند. از آنجائیکه این تزار آزمایشی دارای دو ستون بستانکار و بدهکار محسوب می شود، آن را دو ستونی می نامند. در صورتیکه جمع دو ستون بدهکار و بستانکار با یکدیگر برابر باشد اصطلاحاً گفته می شود که حساب های مالی تراز هستند.

تراز آزمایشی چهار ستونه

این نوع از ترازهای آزمایشی همانطور که از نامش پیدا است، دارای چهار ستون است که دو ستون آن مخصوص مانده حساب و دو ستون دیگر برای گردش حساب به شمار می آید. در صورتی که اسناد بدرستی ثبت شده باشند، ستون های مانده حساب و گردش حساب با یکدیگر برابر خواهند بود.

از دیگر ترازنامه های آزمایشی می توان ترازنامه های آزمایشی شش ستونی و هشت ستونی را نیز نام برد. در این ترازنامه های آزمایشی حساب های مالی در طول دوره را نیز نمایش می دهند.