Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /var/www/vhosts/armitafirm.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
الزام به تمکین – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
الزام به تمکین

الزام به تمکین چه شرایط و ضوابطی دارد؟

تمکین در لغت به معنای اجبار و الزام است. الزام به تمکین همان وظایف و تکالیفی است که براساس قانون و شرع برای زن و مرد در زندگی مشترک قرار داده است. به طور کلی زمانی که سخن از تمکین و الزام آن می شود، وظایف زن و مسئولیت های آن در زندگی زناشویی به نظر می آید. اما تمکین تکلیف و وظیفه ای دوجانبه بوده که بر عهده زوج و زوجه قرار می گیرد. تمکین به دو دسته تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می شود. تمکین عام نظارت بر مدیریت خانواده و زندگی مشترک دارد و در مقابل تمکین خاص در مورد روابط زناشویی مطرح می شود. در ادامه می خواهیم بیشتر به تمکین و موارد موجه و غیر موجه آن بپردازیم با مشاورین و کارشناسان متخصص و باتجربه با ما همراه باشید.

زمانی که زن و مرد به عقد دائم یکدیگر در می آیند، هر یک از آن ها تکالیف و وظایف شرعی و قانونی نسبت به یکدیگر دارند. از مهم ترین تکالیف متقابل میان زن و مرد، تمکین زوجه به زوج بوده که در مقابل به زن نفقه تعلق می گیرد. گاهی برای تمکین به دلایل خاصی زن از تمکین به مرد خودداری کرده و این دلایل می تواند موجه یا غیر موجه باشد. اما در این صورت مرد می تواند درخواست دعوای الزام به تمکین زن را از دادگاه داشته باشد. اگر دلایل موجود مورد تایید دادگاه باشد، درخواست مرد نسبت به عدم تمکین زن به نتیجه خواهد رسید. در غیر این صورت چنان چه دلایل ارائه شده غیر موجه باشد، دادخواست تمکین زن از جانب مرد رد می شود.

شرایط و ارکان الزام به تمکین

همان طور که می دانید از نظر قانون و شرع زن وظایفی را در برابر مرد در زندگی مشترک دارد که در قبال آن مرد ملزم به پرداخت نفقه به زن می باشد. الزام به تمکین شرایط و ارکانی برای خود دارد که دادگاه آن را در زمان درخواست طرح دعوای الزام به تمکین از سوی مرد بررسی کرده است و پس از تایید دلایل موجه، رای خود را نسبت به عدم تمکین زن به مرد اعلام می کند.

طرح دعوای الزام به تمکین از طرف مرد شرایطی دارد و چنان چه دلایل موجهی در مورد عدم تمکین زن به دادگاه ارائه نشود، دعوای الزام به تمکین رد خواهد شد. از موارد موجه در مورد عدم تمکین زن به مرد می توان به خارج شدن از خانه بدون اطلاع و عدم تمکین در روابط زناشویی و زندگی مشترک اشاره کرد. در مقابل چنان چه زن به دلایل موجه مانند اعتیاد مرد به مواد مخدر، عسر و خرج زن، خشونت و آسیب جسمانی، بیماری جنسی و حق حبس در عقد نکاح و سایر موارد تمکین به مرد نداشته باشد، مرد از لحاظ قانونی نمی تواند درخواست طرح دعوای الزام به تمکین را به دادگاه ارائه دهد.

موارد بالا جزو دلایل موجه عدم تمکین از سوی زن در دادگاه شناخته می شود و عدم تمکین زن را موجه می داند. با تشخیص دادگاه در مورد موجه یا غیر موجه بودن دلایل عدم تمکین، رای نهایی صادر می شود. برای آگاهی و شناخت بیشتر در این زمینه بهتر است از مشاورین و کارشناسان متخصص کمک بگیرید. آن ها با بررسی شرایط و توضیح ارکان تمکین و موارد موجه و غیر موجه راهنمایی و مشاوره در این زمینه خواهند داشت.

​​ 

مزایای الزام به تمکین توسط وکیل

پس از ازدواج دائم، زن می تواند نفقه را از مرد درخواست کند حتی زمانی که در دوران عقد بوده و در خانه مستقل زندگی نکنند. چنان چه پس از دوران عقد، مرد خانه مستقل برای زن تهیه کرده باشد و زن از تمکین به آن خودداری کند، دیگر نفقه به آن تعلق نمی گیرد. برخی از موارد وجود دارد که به سختی می توان آن را اثبات کرد، در این صورت بهتر است از وکیل باتجربه و حرفه ای در این زمینه کمک بگیرید تا با اطلاعات و تجربیات وکیل بهترین نتیجه را کسب نمایید. از مزایای الزام به تمکین توسط وکیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • زمان اثبات عدم تمکین زن کم می شود.

  • عدم حضور موکل در دادگاه جهت رسیدگی به پرونده

  • پس از اثبات عدم تمکین زن، مرد موظف به پرداخت نفقه نمی باشد.

  • اجرت المثل از زمانی که اثبات عدم تمکین زن صورت گرفت به آن تعلق نمی گیرد.

  • وکیل می تواند برای موکل خود در صورتی که زن حاضر به تمکین نباشد درخواست ازدواج مجدد نماید.

دادخواست الزام به تمکین

برای تنظیم دادخواست الزام به تمکین، وکیل یا زوج می تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی درخواست خود را ثبت نماید. فرآیند دادگاه به این صورت است که ابتدا مرد باید ثابت کند که برای زن مقدمات تمکین را که شامل مسکن و وسایل مورد نیاز است تهیه کرده است و پس از آن پرونده برای بررسی و اثبات دلایل از سوی زن و مرد و صدور رای به جریان می افتد. پس از ابلاغ رای هر یک از طرفین می توانند طی فرصت در نظر گرفته شده نسبت به آن اعتراض و تجدید نظر داشته باشند.

موارد رد دادخواست الزام به تمکین چیست؟

برای ارائه دادخواست الزام به تمکین زن ابتدا باید شوهر موارد لازم را برای تمکین زن نسبت به او فراهم کند. در چه صورت ارائه دادخواست الزام به تمکین توسط دادگاه رد می شود؟ چنان چه که مرد خانه و وسایل مورد نیاز زندگی را برای زن فراهم نکرده باشد، در این صورت مرد تمایل به تمکین زن نخواهد داشت. هم چنین در صورتی که زن اثبات کند که عدم تمکین آن برای رفتار خشونت آمیز و سوء معاشرت شوهر بوده است مانند توهین، تهدید، آسیب و فشار جسمی و روحی، ضرب و جرح، اعتیاد مرد به مواد مخدر و الکل و غیره، دادخواست عدم تمکین زن از سوی شوهر رد خواهد شد. عدم پرداخت نفقه زن و استفاده از حق حبس زن هم می تواند از دلایل رد دادخواست الزام به تمکین محسوب شود. موارد فراوانی در این رابطه وجود دارد که زن می تواند با اثبات آن موجب رد دادخواست الزام به تمکین شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با مشاورین و کارشناسان مجرب و متخصص ما در ارتباط باشید و از راهنمایی و کمک آن ها بهره مند شوید.