Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /var/www/vhosts/armitafirm.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
مراحل اعتراض مالیاتی چگونه است؟ – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
مراحل اعتراض مالیاتی چگونه است؟

مراحل اعتراض مالیاتی چگونه است؟

صاحبان کسب و کار بعد از اینکه اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان مرتبط تسلیم کردند، پس از گذشت مدتی برگ تشخیص مالیات برای مودی صادر می شود. مودی اعم از فرد حقوقی یا حقیقی می تواند تا مدت سی روز اعتراض مالیاتی خود را ارائه کند. این اعتراض باید همراه مدارک و مستندات کافی باشد. اعتراض به برگه تشخیص مالیات ممکن است ادامه دار بوده و یا در مرحله اول، حل شود. در این مقاله می خواهیم درباره این اعتراض به تشخیص مالیات و مراحل و چگونگی آن صحبت کنیم.

مراحل اعتراض مالیاتی چگونه است؟

 اعتراض مالیاتی چیست؟

پرداخت مالیات برای بسیاری از مودیان چالش برانگیز است. بسیاری از دولت ها و صاحبان حرف و پیشه سعی می کنند که این چالش پرداخت را کاسته یا از بین ببرند. معافیت های مالیاتی و امکان اعتراض به مالیات از راههای برطرف کردن یا کاهش این آثار سوء است. برخی از صاحبان کسب و پیشه به دلیل عدم آگاهی از قوانین، حقوق آنها پایمال می شود. یکی از راه حل هایی که از تخلفات و جرائم مالیاتی جلوگیری می کند، اعتراض مالیاتی است.

بهتر است در ابتدای این بخش به انواع پرداخت مالیات اشاره کنیم. پرداخت مالیات به دو صورت امکان پذیر است. یکی روش تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان و دیگری روش تعیین مالیات به صورت علی الرأس. تعیین مالیات به طریق علی الرأس در برخی اوقات انجام می شود که این امر به دلیل ناکافی بودن مدارک و مستندات و یا تنظیم نبودن آنها مطابق قانون مالیاتی است.

 اعتراض مالیاتی چیست؟

در تعیین مالیات به روش علی الرأس، ممیزان مقدار مالیات را بر اساس قرائن و ضرایب مالیاتی تعیین می کنند. معمولا مالیاتی که به این روش محاسبه می شود، مقدار سنگینی است. اگر بعد از صادر شدن برگه تشخیص مالیات، فرد حقوقی یا حقیقی به محتوای آن برگه اعتراض داشته باشد، می تواند تا سی روز اعتراض خود را تسلیم کند. اعتراض مالیاتی باید با مدارک و مستندات کافی همراه باشد.

طریقه اعتراض به مالیات توسط مودی

چنانچه گفتیم اعتراض مالیاتی را باید با مستندات کافی به سازمان مربوطه تسلیم کرد. کارشناسان امور مالیاتی نیز باید ظرف سی روز بعد از آن، پاسخ اعتراض را به مودی بدهند. پاسخ سازمان به چند حالت متصور است:

  1. ممیزان و کارشناسان مالیاتی، مدارک لازم برای قبول اعتراض را داشته و سریعا برگه تشخیص را رد می کنند.
  2. اسناد و مدارک ممیزان برای کاهش درآمد مودی کافی بوده و به تعدیل و کاهش آن اقدام می کنند.
  3. ادامه دار شدن مراحل اعتراض یکی از حالت های مورد تصور است. در این حالت کارشناسان مالیاتی، مدارک مودی را ناکافی شمرده و پرونده را به هیأت حل اختلاف ارجاع می دهند.

روش ارائه اعتراض به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت اعتراض صورت می گیرد. شما می توانید در صورت معترض بودن به برگه مالیاتی خود به این سامانه مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه دهید. در این سامانه معمولا دو نوع برگه وجود دارد: یک برگه ارزیابی و دیگری برگه ابلاغیه رأی هیأت اختلاف مالیاتی که امکان اعتراض در مورد هر دوی آنها وجود دارد.

طریقه اعتراض به مالیات توسط مودی

بسیاری از مودیان درباره نحوه نوشتن برگه اعتراض اطلاعات کافی ندارند به همین منظور بهتر است قبل از شروع کار، یک نمونه برگه اعتراض را در اینترنت جستجو کرده و آن را مطالعه کنید.

ویژ گی های نامه اعتراض به برگه مالیاتی

در  اعتراض مالیاتی باید به طور خلاصه مطالب خود را ارائه دهید. برای اثبات این مدعا باید از مدارک محکم و متقنی استفاده کنید. در یک قسمت از این برگه، به اطلاعات شخصی افراد حقیقی و حقوقی پرداخته شده و در بخش دیگر اطلاعاتی در خصوص مشکل به وجود آمده شرح داده می شود. به طور کلی در نوشتن نامه اعتراض بهتر است به این موارد توجه کنید:

  1. نامه را به صورت خلاصه تنظیم کرده و از توضیحات اضافی پرهیز کنید.
  2. نوع مسأله یا مشکل را مد نظر گرفته و متناسب با آن صحبت کنید.
  3. در نامه خود با احترام درخواست خود را بیان کرده و از اساعه ادب خودداری کنید.
  4. بهتر است در تمام مراحل اعتراض مالیاتی خود با کارشناسان حرفه ای مشورت کرده و از راهنمایی انها استفاده کنید.

ویژ گی های نامه اعتراض به برگه مالیاتی

اعتراض به مالیات در هیأت حل اختلاف

در قسمت قبل گفتیم که اگر ممیز مالیاتی اسناد و مدارک مودی را کافی نداند، این پرونده به هیأت حل اختلاف محول می شود. در این مرحله مسئول رسیدگی به اعتراض، هیأت اختلاف مالیات است، در صورتی که در مراحل قبلی پرونده توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گرفت. رأی هیأت حل اختلاف لازم الاجرا است حتی اگر در ادامه کار اعتراض مودی موجب رد نظر آنها شود.

شما اگر در این مرحله به میزان مالیات خود اعتراض داشته و رأی این هیأت خلاف نظر شما باشد، باید مالیات را پرداخت کنید. در ادامه کار می توانید اعتراض کرده و چنانچه درخواست شما مورد قبول واقع شد، مبلغ آن به شما استرداد می شود.

اعتراض به مالیات در هیأت حل اختلاف

اعضای این هیأت که از سه نفر تشکیل شده اند، موظفند ظرف مدت 10 روز تشکیل جلسه داده و پرونده مورد نظر را بررسی کنند. اعضای هیأت سه نفره عبارتند از: نماینده سازمان امور مالیاتی، قاضی شاغل یا باز نشسته قوه قضائیه و نماینده انجمن ها یا تشکل ها.