Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /var/www/vhosts/armitafirm.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
نگاهی جامع و کاربردی به ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و گزارش های فصلی و.. – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
نگاهی جامع و کاربردی به ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و گزارش های فصلی و..

ماده 169 قانون مالیات های مستقیم همه اشخاص را اعم از حقوقی و حقیقی را موظف به ثبت نام برای دریافت کارت اقتصادی نموده است. به موجب این ماده باید طرفین معامله برای انجام آن صورتحساب معامله را صادر کرده و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف مقابل را در آن درج نماید. همینطور فهرست معاملات خود را به اداره مالیات تسلیم کند. در این مقاله می خواهیم درباره این ماده و جزئیات آن و مواردی که در آن ذکر شده است مانند گزارش های فصلی بپردازیم. با ما همراه باشید.

 ماده 169 قانون مالیات مستقیم

چه کسانی مشمول ماده 169 قانون مالیات مستقیم می شوند؟

این ماده مربوط می شود به همه اشخاص حقیقی که جزء فعالان اقتصادی محسوب می شوند. به عبارت دیگر این اشخاص به انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی مبادرت می کنند. و همینطور ماده 169 شامل همه اشخاص حقوقی که در دامنه قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

منظور از کارت اقتصادی و شماره اقتصادی در ماده 169 چیست؟

کارت اقتصادی به کارتی گفته می شود که حداقل نام و شماره اقتصادی شخص در آن ذکر شده باشد. این کارت از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بر حسب مورد در اختیار اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی قرار می گیرد. منظور از شماره اقتصادی نیز شماره منحصر به فردی است که بر حسب مورد به اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی داده می شود. این شماره را نیز سازمان امور مالیاتی کشور صادر می کند.

منظور از کارت اقتصادی و شماره اقتصادی در ماده 169 چیست؟

منظور از اشخاص حقوقی و حقیقی و همینطور صورتحساب در ماده 169

اشخاص حقیقی مورد نظر در ماده 169 همه افرادی را شامل می شوند که موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. این اشخاص بر حسب مورد به انجام هر نوع فعالیت اقتصادی و معامله مبادرت می کنند.

اشخاص حقوقی مورد نظر این ماده قانونی: اشخاصی که موضوع قانون مالیات های مستقیم و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

اما منظور از صورت حساب در این ماده، نمونه اعلام شده در اجرای ماده 169 قانون مالیات هاو ماده 19 مالیات بر ارزش افزوده است.

ثبت نام در سامانه و درخواست کارت اقتصادی

کلیه اشخاص و فعالان اقتصادی اعم از حقوقی یا حقیقی باید به روشی که سازمان امور مالیاتی اعلام می کند، به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه کنند. در این سامانه به قسمت ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی رفته و درخواست خود را ثبت کنند.

ثبت نام در سامانه و درخواست کارت اقتصادی

تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی که موظف به دریافت کارت اقتصادی هستند باید هرگونه تغییری در اطلاعات کارت مانند تغییر نشانی، انحلال، تغییر نام و تغییر شغل را به سازمان مربوطه یعنی امور مالیاتی اعلام کنند. در صورت عدم اعلام تغییرات هر گونه مسئولیت ناشی از آن، بر عهده دارنده کارت است.

کسانی که هنوز شماره اقتصادی آنها صادر نشده است باید از شماره ملی خود به عنوان شماره اقتصادی استفاده کنند.

وظایف دارندگان کارت اقتصادی در معاملات

  • همه اشخاص حقوقی و حقیقی دارنده کارت اقتصادی باید در هنگام عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا استفاده نموده و در آن شماره اقتصادی فروشنده را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج کنند.
  • اگر خریدار در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود خودداری کرد، فروشنده باید مشخصات خریدار، موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه به اداره امور مالیاتی اعلام کند. در غیر این صورت طرفین معامله مسئول هستند.
  • هنگامی که فروش کالا یا خدمات برای مصرف کننده نهایی باشد، درج شماره اقتصادی خریدار لازم نیست و الزامی ندارد.

وظایف دارندگان کارت اقتصادی در معاملات

  • شماره اقتصادی فروشنده باید در همه قراردادها، مدارک و اسناد فروش کالا یا خدمات و صدور صورت حساب درج شود. اگر شماره اقتصادی خریدار در آنها آورده نشود، طرفین معامله مسئول هستند.

گزارش فصلی ماده 169 مالیات مستقیم

   در ماده 169 درباره گزارش های فصلی به چند نکته اشاره شده است:

  • باید صورت معاملات فصلی خرید و فروش در کلیه سازمانها یا شرکت ها اعم از خصوصی و دولتی، حداکثر تا مدت یک ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالیاتی ارسال شود. این کار را می توانید به صورت فیزیکی یا الکترونیکی و بر روی سی دی انجام دهید. در غیر این صورت افراد متخلف از قانون مشمول جریمه می شوند.
  • معاملاتی که تا 10% حد نصاب تعیین شده هستند نیازی به ارسال گزارش ماهانه آنها نیست. مودیان می توانند فهرست معاملات را به صورت هر سه ماه یکبار و به طور کلی به سازمان مربوطه بفرستند.
  • ارسال مدارک به سازمان باید حتما با درج کد اقتصادی صورت گیرد. بدون درج این شماره هیچ مدرکی از مودیان پذیرفته نمی شود.

 در ماده 169 درباره گزارش های فصلی به چند نکته اشاره شده است

  • حقوق و دستمزد پرسنل جزء فهرست معاملات فصلی نیست، زیرا این حقوق و دستمزد به طور جداگانه ای مشمول مالیات قرار می گیرد.

مشمولین ارائه گزارش فصلی در ماده 169

در این ماده دو گروه از مشاغل، مشمول ارائه گزارش فصلی می شوند. گروه اول مشاغلی هستند که باید مطابق قانون معاملات آنها در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت شود. گروه دوم هم مشاغلی هستند که معاملات آنها باید در دفتر درآمد و هزینه ثبت شده و گزارشات فصلی آنها را به طور کامل داشته باشند.