Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /var/www/vhosts/armitafirm.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
هزینه های قابل قبول مالیاتی – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
هزینه های قابل قبول مالیاتی

در تمامی کسب و کارها و مشاغل صاحبان آن برای کسب درآمد، مخارجی را مرتبط با فعالیت شرکت بر عهده می گیرند. اما باید این نکته را بدانید که لیست هزینه های ارسالی برای اداره دارایی باید کاملا مرتبط با فعالیت شرکت شما باشد. در غیر این صورت پذیرفته نمی شود. اما اشتباه بسیاری از کارفرمایان این است که برای تقلیل سود واحد اقتصادی خود، هزینه های زیادی را صرف نظر از مرتبط بودن با فعالیت واحد خود متحمل می شوند. اما این هزینه های غیر مرتبط، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.

در این مطلب به این هزینه های قابل قبول در ماده های قانونی اشاره می شود. با ما همراه باشید.

هزینه های قابل قبول مالیاتی

ماده 147 از قانون مالیات مستقیم

در این ماده قانونی آمده است که هزینه هایی قابل قبول مالیاتی هستند که در حد عرف و همراه با مدرک باشند. این هزینه ها باید مرتبط با درآمد شرکت یا موسسه بوده و حد نصاب های مقرر در دوره مالی آن رعایت شده باشد. هزینه های بیش از حد نصاب مقرر در این ماده قانونی یا پیش بینی نشده، در صورتی قابل قبول هستند که پرداخت آنها  قانونی یا مصوبه هیأت وزیران باشد. در مورد این ماده قانونی چند تبصره وجود دارد که به آنها اشاره می کنیم.

ماده 147 از قانون مالیات مستقیم

 • تمامی کسانی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند و همینطور همه اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کارهای موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، جزء موسسه یا شرکت محسوب می شوند. در مورد صاحبان کسب و کارهای دیگر نیز هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
 • هزینه های پرداختی قابل پذیرش این ماده قانونی اگر به روش پایاپای نبوده و مبلغ آن از پنجاه میلیون تجاوز نکند، اگر از طریق سیستم بانکی باشد، مورد قبول است.
 • به موجب ماده 147 این هزینه ها قابل قبول مالیاتی نیستند: هزینه های مرتبط با درآمدهایی که معاف از مالیات یا مالیاتی با نرخ صفر هستند یا اینکه با نرخ مقطوع اندازه گیری می شوند.

ماده قانونی 148 مالیات های مستقیم

برخی از هزینه های قابل قبول مالیاتی در ماده 148 عبارتند از:

 • قیمت و هزینه خرید مواد مصرف شده در کالا
 • هزینه و قیمت خرید کالاهای فروخته شده از طرف موسسه
 • خدماتی که از طرف شرکت یا موسسه صورت شده است.
 • هزینه های استخدامی که با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی تناسب دارد.
 • اجاره ادوات و ماشین آلاتی که مرتبط با موسسه هستند.
 • کرایه محل موسسه یا شرکت (در صورت اجاری بودن)
 • هزینه هایی که بابت برق، سوخت، آب، تلفن صورت می گیرد.
 • هزینه هایی که مربوط به تحقیقات آزمایشگاهی، خرید کتاب، خرید سی دی، هزینه های تبلیغات و بازاریابی و نمایشگاهی که مرتبط با شرکت یا موسسه است.

ماده قانونی 148 مالیات های مستقیم

 • هزینه هایی که بابت حق الامتیاز، حقوق، عوارض، مالیات به شهرداری، وزارتخانه ها و موسسات دیگر پرداخت می شود و مربوط به فعالیت های شرکت است.
 • هزینه هایی که به سبب جبران خسارت پرداخت می شود به شرط اینکه میزان و موضوع آن مشخص و وجود آن محقق باشد و دیگر اینکه جبران آن مربوط به شرکت باشد.
 • هزینه هایی که مربوط به فعالیت های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بوده و حداکثر معادل ده هزار ریال برای هر کارگر محسوب شود.
 • هزینه های مربوط به حمل ونقل و حفظ و نگهداری محل شرکت (اگر شرکت ملکی باشد.)
 • هزینه هایی که مربوط به زیان اشخاص باشد اعم از حقیقی و حقوقی. این هزینه ها از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و مقررات احراز می شود.
 • هزینه هایی که مرتبط است با تعمیر و نگهداری ماشین آلات است. (البته اگر تعویض قطعات آن به عنوان تعمیر اصلی محسوب نشود.)

برخی از هزینه های قابل قبول مالیات دیگر

 • ذخیره و نگهداری مطالباتی که وصول آنها مورد شک باشد به شرط اینکه: مرتبط با فعالیت های شرکت باشد، معمولا وصول آنها امکان پذیر نیست، به عنوان یک حساب مخصوص در دفاتر شرکت منظور شده باشد تا هنگامی که طلب وصول شود یا غیرممکن بودن وصول آن قطعی شود.
 • هزینه های مرتبط با اکتشاف معدن که بهره برداری آن صورت نگرفته باشد.

برخی از هزینه های قابل قبول مالیات دیگر

 • هزینه جریمه ها، کارمزدها، سودهایی که بابت انجام عملیات شرکت به صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، بانک ها و شرکت های لیزینگی که از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده اند.
 • ضایعات تولیدی که در حد متعارف باشند.
 • هزینه های قابل قبول مالیاتی سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آنها در سال مالیاتی جدید نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 • هزینه هایی که مربوط به خرید کتاب یا سایر کالاهای فرهنگی و هنری می شود. (این هزینه ها برای کارکنان و افراد تحت تکفل بوده و تا حداکثر 5% معافیت مالیاتی دارند.)
 • هزینه های مربوط به خدمات پس از فروش یا گارانتی اشخاص حقوقی.
 • هزینه زیان هایی که ناشی از تسعیر ارز و مطابق اصول متداول حسابداری است. (به شرط آنکه مالیات دهنده یک روش یکنواخت و یکسان در طی سالهای مختلف داشته باشد.)
 • هزینه هایی که مرتبط با حق عضویت و اشتراک هستند البته منوط به اینکه مربوط به فعالیت شرکت باشند.