چه شرکت ها و اشخاصی نیاز به تهیه صورت های مالی حسابرسی شده دارند؟ – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
چه شرکت ها و اشخاصی نیاز به تهیه صورت های مالی حسابرسی شده دارند؟

یکی از فعالیت های مهمی که باید در شرکت ها برای ارتقای سطح کسب و کار انجام شود، حسابرسی صورت های مالی است. صورت های مالی اساسی نقش تعیین کننده ای در فرایند حسابداری دارند که وضعیت اقتصادی و مالی شرکت ها را نشان می دهند. گزارش صورت های مالی، منشا و میزان درآمد، هزینه ها و مقدار سرمایه گذاری آینده شرکت را مشخص می کند. اصولا بررسی این اسناد به صورت دوره ای تاثیر بسزایی بر روند رشد موسسات خواهد داشت. در این مقاله مشخص می شود چه شرکت هایی (حقیقی یا حقوقی) به تهیه صورت های مالی حسابرسی شده نیاز دارند. حسابرسی در لغت به معنای رسیدگی به حساب است و در حوزه حسابداری، شغلی برای بررسی اسناد مالی و کشف اشتباهات محسوب می شود. در حسابرسی اسناد مالی شامل صورت های مالی اساسی، ممیزی می شوند تا میزان درآمد و هزینه ها مشخص شده و تقلب ها در صورت وجود شناسایی شوند. گزارش این عملیات توسط حسابرسان به مدیران ارشد، سهامداران، ارگان های نظارتی و مالیاتی و بانک ها ارائه می گردد.

حسابرسی کردن یعنی چه؟

انواع حسابرسی

عموما تمام نهاد ها و بنگاه های اقتصادی برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی و عدم تطابق درآمد و هزینه ها به حسابرسی می پردازند. حسابرسی صورت های مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به هدف و وضعیت، انواع مختلفی دارد که در این بخش به آن ها اشاره می کنیم.

حسابرسی صورت های مالی

همانطور که گفته شد، تدوین گزارش صورت های مالی با هدف مشخص شدن نقدینگی و هزینه ها انجام می شود. این نوع از حسابرسی نیز صورت های مالی تنظیم شده را بررسی نموده و سپس این اسناد را با توجه به قوانین مالی و مالیاتی، تایید یا رد می کنند. در واقع افرادی که ذیصلاح هستند بایستی درباره چگونگی تهیه گزارش توضیح دهند. در صورتی که کارشناسان مربوط به حسابرسی صورت های مالی، اسناد شرکت را تایید کنند، اعتبار آن نهاد بیشتر خواهد شد.

 • هدف از حسابرسی صورت های مالی
 • اعتبار دادن به صورت های مالی
 • تطبیق صورت های مالی با قوانین، مقررات و استانداردهای تعریف شده در حسابرسی
 • شناسایی و کشف اشتباهات سهوی و عمدی در محاسبات نوشته شده در صورت های مالی
 • بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد، دولت، سهامداران و ارگان های مرتبط

حسابرسی رعایتی

به غیر از حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی رعایتی نیز وجود دارد که به منظور تطبیق اسناد و مدارک مالی انجام می شود. همچنین نحوه ثبت، ضبط و نگهداری مدارک مالی با توجه به استانداردهای تعیین شده و مقررات بررسی می شود که دقیقا بر اساس دستورالعمل های مورد تایید  قانون صورت گیرد.

حسابرسی عملیاتی

نهادها و شرکت ها فعالیت های عملیاتی را انجام می دهند که بایستی توجه کارشناسان حسابرسی بررسی شود. حسابرسی عملیاتی این فعالیت ها را از نظر درستی یا نادرستی، به صرفه بودن یا نبودن بررسی کرده و به مدیران و سهامداران شرکت ها اطلاع می دهند. به این ترتیب مدیران می توانند ایرادها و اشکالات موجود در کار را شناسایی کرده و آن ها را اصلاح کنند. در واقع این کارها برای ارزیابی عملکرد شرکت ها، کارایی و اثربخشی بهتر انجام می شود.

حسابرسی قانونی

نوع دیگر حسابرسی، حسابرسی قانونی است که مشابه یک مرجع حل اختلاف عمل می کند. به عبارت دیگر هنگامی که نهاد ها و شرکت ها با ارگان هایی مانند اداره دارایی و مالیات دچار اختلاف شوند، از این نوع حسابرسی برای شناسایی مشکل استفاده می شود. حسابرسان قانونی موظفند نظریه های قانون و تخصصی را در راستای پیگیری خسارت های مالی و تجاری بررسی نمایند و اختلافات بین سهامداران را حل کنند.

چه شرکت هایی باید صورت های مالی را حسابرسی کنند؟

با توجه به ماده ۲۷۲ قانون مالیات در مصوبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، تمام واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که در این بخش به آن اشاره خواهیم کرد، ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده هستند. این شرکت ها به سه دسته حسابداران رسمی، بر اساس نوع فعالیت و حجم فعالیت تقسیم می شوند که به قرار زیر است:

 • شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدند یا متقاضی پذیرش هستند.
 • شرکت ها و موسسات موضوع بندهای ’الف و ب‘ در ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی
 • دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی و شعب آن ها که با توجه به قانون مصوبه سال ۱۳۷۶ در ایران ثبت شدند.
 • شرکت های سهامی عام و موسسات وابسته آن ها
 • موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و شرکت های تابعه آن ها
 • سایر اشخاص حقوقی و حقیقی شامل سهامی خاص و موسسات انتفاعی غیرتجاری که جمع کل درآمد ناخالص آن ها طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال، و جمع دارایی های آن ها (مجموع ستون بدهکار در ترازنامه) بیشتر از ۸۰ میلیارد ریال باشد.

مزایای حسابرسی صورت های مالی 

 • درست است که با حسابرسی صورت های مالی تمام خطرات احتمالی و اشتباهات از بین نمی روند و تضمین قطعی برای موفقیت پدید نمی آید، اما دست کم خیالتان از مدارک و اسناد اولیه شرکت آسوده خواهد بود. صورت های مالی باید با دقت و طبق استانداردهای قانونی تنظیم شوند.

در این بخش به مزایای حسابرسی صورت های مالی می پردازیم. بالا بردن سطح کیفیت و اعتبار صورت های مالی شرکت، افزایش اعتماد اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر شرکت های سرمایه گذاری، بیمه و بانک برای تشخیص صلاحیت و ارزیابی، بهتر دیده شدن برای ورود به بازار بورس برای اولین بار و عدم ایجاد مشکل زمان واگذاری یا انحلال شرکت از جمله مزایای مهم این نوع حسابرسی به شمار می آید.