بخش دوربین مداربسته

راه اندازی و نصب دوربین های مدار بسته و انتقال تصاویر بروی موبایل تبلت و کامپیوتر شخصی

بخش دوربین مداربسته

راه اندازی و نصب دوربین های مدار بسته و انتقال تصاویر بروی موبایل تبلت و کامپیوتر شخصی

پلمپ دفاتر